Copyright © 2016  Spletna stran Actio Securitas - AS Hidroteh d.o.o., Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor, Slovenija
info@ashidroteh.si
Elektro in strojne montaže

Ključ do našega uspeha je naš partnerski pristop. Sodelujemo z Vami od začetnega
posvetovanja do končne izvedbe!


Podjetje AS Hidroteh d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2007. Združuje bogato znanje in dolgoletne izkušnje delavcev podjetij Hidromontaža d.d. in MM Hidromont d.o.o. Delavci so izvajali dela na gradbiščih po svetu, med drugim tudi v Nemčiji, Češki, Poljski, Avstriji, Italiji, Libiji, Pakistanu, Združenih Arabskih Emiratih, Siriji in Etiopiji.


Družba AS Hidroteteh ima reference za izvajanje elektro in strojne montaže na področju:
- energetike,
- hidroelektrarn, termoelektrarn, plinskih in jedrskih elektrarn,
- farmacije ter
- procesne industrije celuloze in splošne montaže.


Naše podjetje zaposluje strokovno usposobljene delavce:
- varilce s certifikati
- cevarje
- ključavničarje
- električarje in monterje
   ter profile vodstvenih in operativnih vodij:
- univ. dipl. ing. strojništva
- univ. dipl. Ing. kemijske tehnologije

Vsi projekti so bili izvedeni uspešno, v zahtevanem roku in zahtevano kvaliteto ter s kadri usposobljenimi za posamezno panogo.