02/460-17-73

Copyright © 2016  Spletna stran Actio Securitas - AS Hidroteh d.o.o., Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor, Slovenija
info@ashidroteh.si

Nadomestna izpolnitev kvote

SODELOVANJE Z INVALIDSKIM PODJETJEM VAM PRINAŠA PRIHRANEK!

Vas zanima zakaj?

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l. št. 16/2007) določa, da morajo podjetja, ki imajo najmanj 20 zaposlenih izpolniti kvoto za zaposlovanje invalidov. Kvota predstavlja delež invalidov, ki jih morate zaposliti glede na celotno število zaposlenih in je odvisna od  registrirane dejavnosti. V kolikor kvote ne dosegate, morate v Sklad plačati prispevek za vsakega invalida, ki bi ga morali zaposliti. Lahko pa znižate višino prispevka z izpolnitvijo nadomestne kvote.

Namesto mesečnega prispevka, ki ga morate plačati v Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, dobite s sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju storitev našega podjetja!

Storitve:
-    Varovanje
-    Čistilni servis
-    Poštni ekspedit
-    Skladiščna dela
-    Urejanje okolice
-    Sestavljanje, pakiranje, etikiranje, lepljenje
-    Dela po potrebi naročnika


Koliko prihranite, če sklenete pogodbo z našim podjetjem?
Naša storitev: Fizično varovanje za obdobje 1 leta:
*Stroški dela, ki zadostujejo za NDM za 1 invalida morajo biti v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih: 790,73 € x 15 = 11 860, 95 € /12 mesecev = 988,42 €/mesec.
** V kolikor ne izpolnjujte kvote morate plačati 70 % minimalne plače v Sklad za vsakega invalida, ki bi ga morali zaposliti za doseganje kvote.

Storitev, ki stane 13.500 €, dobite za 6.858 €!