02/460-17-73


Copyright © 2016  Spletna stran Actio Securitas - AS Hidroteh d.o.o., Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor, Slovenija
info@ashidroteh.si

"Naše glavno poslanstvo je zaposlovanje invalidnih oseb in njihovo enakovredno vključevanje v delovno okolje.  Za naše podjetje zaposlovanje invalidnih oseb ne predstavlja samo družbeno koristnega dejanja, ampak tudi dobro poslovno odločitev. Invalidne osebe so zelo kvalitetni delavci, ki so premagali številne ovire v življenju, kar se kaže tudi v njihovi predanosti do dela. V prihodnjih letih želimo ustariti še več delovnih mest".

Direktor,

Nedeljko Lukić